MACK Industrial là nhà sản xuất trực tiếp công ty sản xuất các thành phần máy nén OEM và hậu mãi.  Đội ngũ của chúng tôi có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, sản xuất và tái sản xuất máy nén khí không dầu.  Chúng tôi không hoạt động theo mô hình manfucturer / nhà phân phối.  Chúng tôi thích tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng sản phẩm của chúng tôi. Điều này có nghĩa là không có đánh dấu người trung gian và cung cấp thời gian giao hàng nhanh hơn.